اسامی پذیرفته شدگان در دوره آموزشی شهید ابراهیم هادی جهت اطلاع هنرجویان اعلام میگردد.لازم بذکر است کلاسها از تاریخ22آذر ماه شروع خواهد شد .