• باشگاه خانه عکس و تصویر برگزار می‌کند:
    باشگاه خانه عکس و تصویر مؤسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، با «تجزیه و تحلیل فیلم؛ نما به نما» به ادامه بررسی فیلم سینمایی بدنام، ساخته آلفرد هیچکاک، می‌پردازد.
  • باشگاه خانه عکس و تصویر برگزار می‌کند:
    باشگاه خانه عکس و تصویر مؤسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، با «تجزیه و تحلیل فیلم؛ نما به نما» به بررسی فیلم سینمایی بدنام، ساخته آلفرد هیچکاک، می‌پردازد.