• آوینی فیلم - استاد فرشچیان با اشاره به هدف ساخت ضریح‌های مطهر گفت: بوسیدن ضریح و دخیل بستن به آن هدف ساخت ضریح نیست بلکه منظور از ساخت ضریح و به کارگیری هنرهای مختلف در آن، تنها برای افزایش حس مناجات در زائران است.
  • عصرعاشورای شهدای گمنام
    عکس صحنه‌پردازی شده عصر انتظار با اقتباس از مینیاتور عصر عاشورای استاد فرشچیان توسط سید احسان باقری تولید و به تازگی در مراسم عصر سوره حوزه هنری، رونمایی شده است. این پوستر در ابعاد 100 در 70 است.