• انتقاد مهدی امینی خواه بازیگر سینما و تلویزیون از وضعیت معیشت سینماگران
    مهدی امینی خواه بازیگر سینما و تلویزیون گفت: کاهش آمار تولید فیلم سینمای کشور را با چالشی جدی مواجه کرده و معیشت سینماگران را با خطر روبرو ساخته است