• آوینی فیلم: حامد جعفری؛ تهیه کننده انیمیشن پر مخاطب فیلشاه که یکی از فیلم های راه یافته به سی و ششمین جشنواره ملی فجر بود و در اکران نوروزی با موفقیت خوبی در گیشه مواجه شد،در ارتباط با انیمیشن جدید خود به نام «انقراض»که محصول جدید کمپانی «هنر پویا» در ارتباط با این انیمیشن عنوان کرد: تا دو سه هفته آینده خبرهای جدیدی از انیمیشن منتشر خواهد شد.