• جدول برنامه های تلویزیون تغییر می کند
    آوینی فیلم: جدول برنامه‌های تلویزیون از اواسط تیر تغییر کند. براساس این تغییر، سریال‌های «شب عید»، «پدر»، «شرایط خاص»، و بازپخش «در جستجوی آرامش» روی آنتن شبکه‌های یک، دو، سه و پنج بروند.