• گفت و گوی مفصل «آوینی فیلم» با «حمید بهمنی» کارگردان فیلم سینمایی «گام های شیدایی»
    آوینی فیلم: کارگردان «گام های شیدایی»: من اصلا ناراحت نیستم که در اکران به این فیلم ظلم شود بلکه خوشحالم چرا که وظیفه ام را به عنوان یک هنرمند مردمی و دردمند ادا کردم و فیلم خود را ساختم. وظیفه من نیست که با کلک و حقه بازی و به زور رقص و آواز و مسخره بازی بخواهم مخاطب را به سینما بیاورم. مخاطب فیلم «گام های شیدایی» دردمند است، تنها است، غصه دارد و درگیر زمان و علت و معلول ها است.