• تحلیلی از جایگاه حقیر استکبار جهانی در جنگی 40 ساله با نظامی مردمی
    آوینی فیلم: غربی ها وقتی در تجمع عظیم 13 آبان، دانش آموزانی را می بینند که پرچم استکبار جهانی را به آتش می کشند و فریاد مرگ بر امریکا سر می دهند، خواهند فهمید که حربه شان باز هم شکست خواهد خورد و نسل جوان ما دل در گروی مملکت خود و امید به فردا دارند و دلاورانی هم در مرزهای شرف و شهادت، مدافعان سرافراز حرم هستند.