• آوینی فیلم - رئیس کمیته زائرین ستاد مرکزی راهیان نور کشور گفت: بعد از ماه مبارک رمضان و از حدود دهم تیر، راهیان نور غرب و شمال غرب آغاز می‌شود و با برنامه‌ریزی‌هایی که شده، برگزاری رزمایش رزمی فرهنگی در استان‌های کرمانشاه و آذربایجان‌غربی را هم برای زائران خواهیم داشت.به گزارش ایسنا،سردار یعقوب سلیمانی افزود: بسترسازی لازم را برای استفاده از راویان بومی مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب را انجام داده تا امسال شاهد بکارگیری این افراد به عنوان راوی در مناطق یاد شده باشیم.