• نویسنده جوان انقلابی عنوان کرد:
    آوینی فیلم: سارا عرفانی درباره تازه‌ترین اثر خود اظهار داشت: مجموعه کتاب‌های ریحانه قرار است از سوی انتشارات مدرسه منتشر شود، این مجموعه روایتی است از زنان بزرگ تاریخ اسلام که هر جلد شامل یک بانوی تاثیرگذار خواهد بود.