• آوینی فیلم - نمایش «روزی می‌بایست می‌مُرد» براساس مکبث شکسپیر و به کارگردانی سیدرضا موسوی از ۲۵ اردیبهشت در سالن اصلی مولوی روی صحنه می‌رود.
  • آوینی فیلم- آتش تقی پور با انتقاد از وضعیت امروز تئاتر گفت: متأسفانه تئاتر نمی تواند روی پای خودش بایستد زیرا دولت آن را حمایت نمی کند و زمانی که تئاتر از لحاظ مالی تأمین نشود هنرمند برای تأمین معاش به هرکاری تن خواهد داد و در نتیجه آثار سخیفی را به روی صحنه می برد
  • آوینی فیلم _ یک منتقد سینما و تئاتر فیلم «آزادی مشروط» را اثری کاملاً ساکن و خنثی دانست و گفت: این فیلم در ساختار و پرداخت اثری کاملاً آشفته و پریشان احوال است.