• در این شماره از ماهنامه تحلیلی سینما و تلوزیون به : اثر جهانی مجید مجیدی ،آشنایی با مستند های بی استناد و اسلام شرقی،مسلمانی غربی پرداخته شده است. www.cinemaresane.ir
  • این شماره به لایف استایل نخبگان قدرت،ساختار و ماهیت شبکه بی بی سی فارسی،بررسی سریال های ماه رمضان در رسانه ملی و نگاهی به مستند شبکه جنایت و... پرداخته شده است .