• مجید صالحی با انتشار عکسی از خود در فیلم «چراغ های ناتمام»
    آوینی فیلم- مجید صالحی در صفحه شخصی اش در اینستاگرام با انتشار عکسی از خود در فیلم «چراغ های ناتمام» نوشت: «نمردم و بالاخره یه فیلمم برای اولین بار به جشنواره فجر رفت...»