• نقش «کلاه گیس» از جوسازی رسانه ای تا اجرای هنری!
    کیانوش عیاری گفته است که در هنگام ساخت «کاناپه» اشاره داشته که «در روزگار قريب از آبدارچی پروژه هم خجالت می ‌كشيدم كه دارم پرستارهای دهه پنجاه را با مقنعه تصوير می‌ كنم.» اما آیا سازنده فیلم های باشکوهی چون «روز باشکوه» برای عدم رعایت هنجارهای پذیرفته شده حجاب از مردمان مسلمان این دیار خجالت نمی کشد؟!