• لزوم بازنگری جدی در نگاه مدیران جوان تلویزیون به سلبریتی ها
    آوینی فیلم: چند وقتی است با ورود ترکیب جدید مدیران به رسانه ملی، گرایش به استفاده از سلبریتی ها به شکل چشمگیری در حال افزایش است؛ از گلزار تا انصاریان و از شبکه جوان سه تا شبکه تهرانی رسانه ملی این روند ادامه دارد. شرایطی که میتواند با توجه به سابقه نامناسب برخی از این چهره های شناخته شده عواقب نامناسبی را برای ذائقه و هویت مخاطبان تلویزیون رسمی کشور به دنبال داشته باشد.