• بنا به گفته مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر
    آونی فیلم- مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم سی و پنجم فجر با بیان اینکه با اعلام فیلمها نگرانی ادغام بخش نگاه نو با بخش اصلی دیگر وجود ندارد، از کامل شدن این لیست طی امروز یا فردا خبر داد.