• عدم هرگونه نظارت در شبکه نمایش خانگی و انواع آسیب ها
    شبکه نمایش خانگی انگار حیات خلوتی برای برخی آثار و فیلمسازان شده است و عدم وجود مدیریت کافی در این حوزه باعث شده که برخی آثار با نازل ترین کیفیت وارد این شبکه شده و از طرفی نحوه توزیع و ارائه محصولات فرهنگی در شبکه نمایش خانگی هم به شکل بی قید و بندی رخ می دهد
  • آنچه خبرگزاری‌ها از ماجرای انتخاب نماینده مدیران مسئول مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری در هیات نظارت بر مطبوعات روایت کرده‌اند، تصویری از یک اتفاق حقیقتا تاسف‌بار را ارائه می‌کند.
  • مواضع مَن­ های سوفسطایی حال حاضر ایران، در قبال مجلس رأس امور دیروز به حوزه­ های سیاسی و اقتصادی خلاصه نشده و در سایر عرصه ­ها بویژه عرصه ­­ی فرهنگی از نمودی خاص برخوردار می­باشد؛ نمودی که شاید بتوان بروز آن را در وضعیت تقابلی و مواجهه­ ی رسانه­ ای روزهای اخیر این جماعت با ابعاد نظارتی مجلس شورای اسلامی جستجو نمود.