• آوینی فیلم - هادی مرزبان قصد دارد در سال ۹۷ در مقام کارگردان ۲ نمایش «آمیز قلمدون» و «دکتر نون» را به صحنه ببرد.
  • گفت و گویی خواندنی با هادی مرزبان؛ پیشکسوت هنرهای نمایشی کشور
    آوینی فیلم: هادی مرزبان، بازیگر و کارگردان پیشکسوت هنرهای نمایشی که در حدود نیم قرن سابقه فعالیت مستمر در این عرصه دارد، در گفت و گوی پیش روی از وضعیت آشفته در فضای آموزشی تئاتر و عدم توجه هنرمندان به اصالت و هویت گرانقدر ایرانی گلایه دارد و سخنان تندی علیه روشنفکران غربزده بیان کرد.