• آوینی فیلم - نمایشگاه تازه های کتاب های سینمایی در خانه سینما برگزار می شود.
  • آغاز هفته کتاب و درخواست مدير دفتر مقام معظم رهبري از مردم
    آوینی فیلم - از ديروز هفته كتاب و كتابخواني آغاز شد و برنامه‌هايي به همين مناسبت از سوي نهاد‌هاي مرتبط با كتاب و كتابخواني آغاز شد كه تا اول آذرماه ادامه خواهد داشت. هفته كتاب و كتابخواني بعد از نمايشگاه كتاب كه در ارديبهشت‌ماه برگزار مي‌شود، دومين فرصت و امكان عمومي براي ترويج كتاب و كتابخواني است
  • روزها و هفته ها از پس هم به تاراج می رود و در این میان تنها نشانه هایی گذرا از برنامه های موسوم به گرامیداشت سپری می شود تا شاید حالا که در عمل فرسنگ ها با واژه حقیقت به دور مانده ایم، در قافله ی سخن همچنان کاروان همیشگی خود را به پیش برانیم.