• وزیر ارشاد دولت دهم تکذیب کرد
    آوینی فیلم: روز گذشته شایعاتی در فضای مجازی دست به دست شد مبنی بر تغییر در معاونت سیمای سازمان صدا و سیما که قرار است سیدمرتضی میرباقری جای خودش را به سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد دولت دهم بدهد. این خبر توسط وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی تکذیب شد.