• نشست خبری سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با حواشی مختلف انجام شد
    آوینی فیلم: نشست خبری سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با حضور دبیر این دوره از جشنواره و مدیران بخش های مختلف آن در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.