• تحلیل و بررسی موشکافانه ی فیلم در حال اکران «چراغ های ناتمام» ساخته مصطفی سلطانی
    آوینی فیلم: فیلم «چراغ های ناتمام» درباره تفاوت میان نوشتن و چگونه نوشتن است. بریده گی های دلی که از هزار دلهره گذشته و تب و تاب بی قراری دارد اما دفتری برای سپردن دردهای قلم بر آن نمی یابد تا این که یک پیشنهادِ متفاوت همه آرزوهای نوشتنش را رنگ جلا می بخشد تا خیالی را که «جلال» بارها در دل گذرانده است، با یافتن نشانه هایی از مسافران جبهه در خود بیابد.