• نقد فیلم «کمدی انسانی» ساخته محمدهادی کریمی
    آوینی فیلم: تازه ترین اثر محمدهای کریمی شاید عجیب‌ ترین ساخته این نویسنده و فیلم‌ ساز در تمام دوران کاری اش به‌ حساب آید.