شماره مطلب : 14828
زمان انتشار : 94/9/2 - 08:36 2015/11/23
آوینی فیلم - بخش نمايشگاهي عكس‌هاي جشنواره سراسري تئاتر مقاومت دوشنبه دوم آذر، در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان ايران افتتاح مي‌شود.

خانه هنرمندان ايران ميزبان جشنواره عكس تئاتر مقاومت مي‌شود

آوینی فیلم - بخش نمايشگاهي عكس‌هاي جشنواره سراسري تئاتر مقاومت دوشنبه دوم آذر، در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان ايران افتتاح مي‌شود.

آوینی فیلم - بخش نمايشگاهي عكس‌هاي جشنواره سراسري تئاتر مقاومت دوشنبه دوم آذر، در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان ايران افتتاح مي‌شود.
ستاد اجرايي پانزدهمين جشنواره سراسري تئاتر مقاومت فراخوان مسابقه عكاسي اين جشنواره را در ماه مهر، منتشر كرد.
در اين فراخوان آمده بود: «عكاسي هنري است فراگير كه تمام افراد جامعه با آن ارتباط دارند و با توجه به پيشرفت تكنولوژي اين هنر نيز متحول و عميق شده است. امروز ديگر هر گروه نمايشي عكاس خود را دارد كه لحظات مختلف توليد و تمرين و اجراي آن را ثبت مي‌كند اين براي عكاسي و تئاتر مهم است به همين منظور جشنواره تئاتر مقاومت در پانزدهمين دوره برگزاري‌اش و با رويكردي متفاوت با ادوار گذشته عمل كرده و اقدام به برگزاري بخش مسابقه عكس مي‌كند.»
در پي اين فراخوان، 290 عكس كه از تئاترهايي با موضوع و محوريت جنگ گرفته شده و مربوط به 10 سال اخير است، به دبيرخانه اين جشنواره ارسال شد. از ميان اين آثار، 30 اثر با ابعاد 70 در 50 سانتيمتر، از 14 عكاس به بخش نهايي و نمايشگاهي راه يافته است. اين پانزدهمين دوره جشنواره تئاتر مقاومت بوده و نخستين دوره‌اي است كه بخش عكس به دبيري مهدي آشنا، در قالب اين جشنواره برگزار مي‌شود.

منبع: جوان

اضافه کردن دیدگاه جدید