شماره مطلب : 18293
زمان انتشار : 95/10/11 - 12:52 2016/12/31
شعر انقلاب همواره در کنار مردم بوده و به روشنگری پرداخته است و توجه شعر انقلاب باید در ادامه آن به پیام های حماسه 9 دی یعنی وحدت و بصیرت باشد
رئیس حوزه هنری

در فتنه سال 88 شعرای انقلاب امتحان خوبی دادند

شعر انقلاب همواره در کنار مردم بوده و به روشنگری پرداخته است و توجه شعر انقلاب باید در ادامه آن به پیام های حماسه 9 دی یعنی وحدت و بصیرت باشد

رئیس حوزه هنری با تاکید بر اینکه شعرا باید نسبت به پیام‌های حماسه 9 دی حساس بوده و اهتمام داشته باشند، گفت: در ماجرای فتنه سال 88 شعرای انقلاب امتحان خوبی دادند. محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری پیرامون شعر انقلاب و تحولات آن طی سال‌های اخیر اظهار داشت: شعر انقلاب همواره در کنار مردم بوده و به روشنگری پرداخته است و توجه شعر انقلاب باید در ادامه آن به پیام های حماسه 9 دی یعنی وحدت و بصیرت باشد. که نسبت به دشمن خوش بین نباشیم چرا که دشمن مدام در کمین ماست اینها پیام‌های حماسه 9 دی است که شعر انقلاب باید نسبت به آنها حساس بوده و اهتمام داشته باشد. رئیس حوزه هنری در پاسخ به این پرسش که شاعران تا چه میزان حق حماسه 9 دی را در آثار خود ادا کرده‌اند تصریح کرد: فکر می‌کنم در ماجرای فتنه سال 88 شعرای انقلاب امتحان خوبی دادند. وی شعر انقلاب را یکی از موفق ‌ترین موضوعات دانست و توضیح داد: شاعرانقلاب کسی است که به ایام الله توجه داشته باشد و خداوند نیز چنین دستوری داده است. شاعران ما با موضوع پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و حوادث دیگر کشور شعر گفته‌اند و امروز نیز در سالگرد یوم الله 9 دی می بینید که چگونه حضور پیدا کرده‌اند و از این واقعه نیز گفته اند. اگر حماسه 9 دی شکل نمی گرفت، ممکن بود امروز سرنوشت سوریه را داشته باشیم.

منبع: فارس

اضافه کردن دیدگاه جدید