شماره مطلب : 18373
زمان انتشار : 95/10/18 - 13:42 2017/1/7
اینکه در میان دست اندرکاران برگزاری جشنواره ای، چند نفر از اهالی رسانه ها نیز حضور داشته باشند، نه تنها نکته عجیبی نیست بلکه بهره مندی از توان آن رسانه را نیز توجیه می کند اما وقتی که همین خبرنگاران در دعوت از رسانه ها به یک «الاهم و فی الاهم» خودساخته پایبند باشند، محل بروز اختلاف و دعوا خواهد شد

خواب ناز روابط عمومی جشنواره در کنار نمایندگان خبرگزاری ها!

اینکه در میان دست اندرکاران برگزاری جشنواره ای، چند نفر از اهالی رسانه ها نیز حضور داشته باشند، نه تنها نکته عجیبی نیست بلکه بهره مندی از توان آن رسانه را نیز توجیه می کند اما وقتی که همین خبرنگاران در دعوت از رسانه ها به یک «الاهم و فی الاهم» خودساخته پایبند باشند، محل بروز اختلاف و دعوا خواهد شد

در حالی که بر اساس یک سنت همیشگی، نشست های خبری با حضور تمامی رسانه های مرتبط برگزار می شود، در اقدامی پرسش برانگیز نشست خبری دبیر جشنواره و اعضای هیات انتخاب بدون حضور رسانه های تخصصی و تنها با دعوت از چند خبرگزاری برگزار شد!

جای تعجب و البته تاسف اینجاست که روابط عمومی جشنواره امسال که هدایتش را یکی از خبرنگاران یک خبرگزاری برعهده دارد با اعلام اینکه دعوت از خبرگزاری ها یک ساعت پیش از برگزاری نشست هماهنگ شده بود، شکل و نحوه دعوت از نمایندگان رسانه ها را توجیه کرد!

اینکه در میان دست اندرکاران برگزاری جشنواره ای، چند نفر از اهالی رسانه ها نیز حضور داشته باشند، نه تنها نکته عجیبی نیست بلکه بهره مندی از توان آن رسانه را نیز توجیه می کند اما وقتی که همین خبرنگاران در دعوت از رسانه ها به یک «الاهم و فی الاهم» خودساخته پایبند باشند، محل بروز اختلاف و دعوا خواهد شد.

امیدواریم چنین سوءتفاهم هایی با حسن مدیریت محمد حیدری دبیر جشنواره سی و پنجم تکرار نشود و این دسته بندی ها و خط کشی های رسانه ای میان دست اندرکارن رسانه ها مرسوم نگردد. اگر این «خواب ناز» روابط عمومی جشنواره برای برخی منافعی داشته باشد قطعا برای مدیران سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر چیزی جز تحت الشعاع قرار دادن اعتبار بزرگ ترین رویداد سینمایی کشور نخواهد داشت.

منبع: بانی فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید