شماره مطلب : 18497
زمان انتشار : 95/10/28 - 12:32 2017/1/17
آوینی فیلم- رضا کولغانی خواننده گروه موسیقی «داماهی» در کنسرت خود به سالن نیمه خالی اشاره و به کنایه بیان کرد چرا سالن کچل است. این واقعیت دورهمی برگزار شده موسیقی است که عنوان جعلی فجر بر آن گذاشته اند!
همراه با سی ودومین جشنواره موسیقی فجر

سالن نیمه‌خالی و جشنواره بی رمق موسیقی!

آوینی فیلم- رضا کولغانی خواننده گروه موسیقی «داماهی» در کنسرت خود به سالن نیمه خالی اشاره و به کنایه بیان کرد چرا سالن کچل است. این واقعیت دورهمی برگزار شده موسیقی است که عنوان جعلی فجر بر آن گذاشته اند!

رضا کولغانی خواننده گروه موسیقی «داماهی» در کنسرت روز گذشته به سالن نیمه خالی اشاره و به کنایه بیان کرد چرا سالن کچل است! این همه واقعیت دورهمی برگزار شده موسیقی است که عنوان جعلی فجر بر آن گذاشته اند! آن چه پیداست از کنسرت گروه مطرح و پُر طرفدار این روزهای موسیقی نه تنها استقبال مردمی صورت نگرفت بلکه اصولا ماهیت این نوع برگزاری کنسرت که عنوان بین الملل فجر بر آن می گذارند، جای پرسشی اساسی است. در کنسرت گروه «داماهی» بعد از این که کولغانی از دارا داریی تشکر کرد، خطاب به عکاسان و  افرادی که سرپا ایستاده بودند به کنایه  برای خالی بودن بخش هایی از سالن گفت: شما چرا سرپا ایستاده اید جا که هست، بنشینید. البته این سخنان در حالی مطرح شد که بلیت های این اجرا قبلا کاملا فروش رفته بود؛ سامانه نامناسبی از فروش و عرضه بلیت که صدای خوانندگان مطرح موسیقی را هم درآورد.
عدم شرکت هنرمندان به نام و گرانقدر ایران، جولان انواع خوانندگانی که تا دیروز زیرزمینی بودند و به همت ارشاد دولت یازدهم یک شبه مطرح شدند و بی سر و سامانی رویدادی تحت عنوان «فجر» واقعا حیرت آور است و این که باید از مسئولان پرسید نسبت این رویداد با عنوان فجر انقلاب اسلامی چیست؟!
گروه «داماهی» در کنسرت روز گذشته اشاره به خواب زدگی برخی از حاضران در سالن داشت و گفت: «آنهایی که در آن منطقه سالن خوابیده اند با تکرار بخش هایی از این قطعه ما را همراهی کنند.» اما در واقع خواب زده واقعی مسئولان ارشاد هستند که نتوانسته اند نسبتی میان حقیقت «فجر» با چنین رویدادی برقرار کنند و در واقع فلسفه وجودی چنین جشنواره ای را درنیافته اند.

اضافه کردن دیدگاه جدید