شماره مطلب : 19008
زمان انتشار : 96/2/2 - 11:46 2017/4/22
آوینی فیلم: کتاب «روشنای آینده» که آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی در بیان رهبر معظم انقلاب است به قلم موسی هلودی در 444 صفحه منتشر شد.

انتشار کتابی درباره وعده‌های صادق رهبر انقلاب

آوینی فیلم: کتاب «روشنای آینده» که آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی در بیان رهبر معظم انقلاب است به قلم موسی هلودی در 444 صفحه منتشر شد.

آوینی فیلم: کتاب «روشنای آینده» که آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی در بیان رهبر معظم انقلاب است به قلم موسی هلودی در 444 صفحه منتشر شد.
کتاب حاضر به طور جامع، وعده‌های صادق رهبر معظم انقلاب در مورد آینده‌ پیش روی ملت و نظام اسلامی را در خود جمع کرده است. شایان ذکر است که موفقیت یک انقلاب، زمانی قابل ارزیابی است که دانسته شود آیا به اهداف خود رسیده است یا نه؟ بر این اساس است که بخش اول کتاب به بررسی آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی اختصاص یافته است.باید دانست که پیش‌بینی‎های معظم له نسبت به آینده‌ درخشان کشور، بر اساس بررسی‎های جامعی است که ایشان انجام داده‌اند و مبتنی بر ظرفیت‎هایی  است که در اختیار نظام اسلامی قرار دارد.
بخش دوم این اثر ظرفیت‎ها و امکاناتی را معرفی می‎کند که بر پایه‌ آن، دستیابی به آینده‌ای نورانی و متعالی ممکن خواهد بود. اگرچه که یکی از ظرفیت‎های نظام اسلامی، نیروهای مؤمن هستند که به برکت ایمان و استقامت ایشان، سنت‎های الهی نیز به کمک می‎آیند و نوید آینده‌ای درخشان را می‎دهند، اما به خاطر وجود موانعی بیرونی و درونی، اینگونه نیست که آینده‌ روشن انقلاب خودبه‌خود به وجود آید بلکه در این زمینه مسئولیت‎هایی متوجه کارگزاران نظام و اقشار و خواص و آحاد مردم می‎کند. در بخش سوّم و چهارم این اثر، به بررسی موانع درونی و بیرونی و همچنین مسئولیت‎ها و وظایف پرداخته شده است. بخش پنجم کتاب نیز حاوی وعده‌ها و پیش‌بینی‎هایی است که در سال‎های مختلف توسط رهبر معظم انقلاب بیان شده است.

منبع: تسنیم

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید