شماره مطلب : 19187
زمان انتشار : 96/2/17 - 10:46 2017/5/7
آوینی فیلم - بهزاد شیشه گران هنرمند نقاش و گرافیست به یاد جان باختگان حادثه معدن آزاد شهر پوستری را طراحی کرد.

پوستری به یاد جان باختگان معدن آزادشهر

آوینی فیلم - بهزاد شیشه گران هنرمند نقاش و گرافیست به یاد جان باختگان حادثه معدن آزاد شهر پوستری را طراحی کرد.

بهزاد شیشه گران هنرمند نقاش و گرافیست همواره بخشی از فعالیت های هنری اش طراحی پوسترهایی است که به خودش سفارش می دهد. او با طراحی این پوسترها نسبت به وقایع و رویدادهای روز واکنش هنرمندانه خود را نشان می دهد و حال در جدیدترین فعالیت خود پوستری با عنوان «به یاد معدن کاران جانباخته آزاد شهر» طراحی کرده و در اختیار قرار داده است. یک بخش از فعالیت هر هنرمندی واکنش به اتفاقات اجتماعی است که پیرامونش رخ می دهد. من این سفارش ها را از جایی نمی گیرم بلکه از دل خودم این سفارش ها را می گیرم و از آنجا که حادثه پیش آمده برای معدن کاران آزاد شهر قلب هر ایرانی را به درد می آورد لذا تصمیم گرفتم پوستری برای آنها طراحی کنم.

منبع: مهر

اضافه کردن دیدگاه جدید