شماره مطلب : 19589
زمان انتشار : 96/3/10 - 09:57 2017/5/31
آوینی فیلم -  بعد از انتشار فیلم اعتراضی سعید سهیلی نسبت به قاچاق فیلم «گشت2» در برنامه «آپاراتچی» و گفته های این فیلمساز علیه جریان نامناسب سینمای ایران اولین تبعات رخ داده «تعلیق عضویت» وی از شورای مرکزی کانون کارگردانان بوده است.

تعلیق سهیلی از کانون کارگردانان به دلیل اعتراض نسبت به قاچاق فیلم

آوینی فیلم - بعد از انتشار فیلم اعتراضی سعید سهیلی نسبت به قاچاق فیلم «گشت2» در برنامه «آپاراتچی» و گفته های این فیلمساز علیه جریان نامناسب سینمای ایران اولین تبعات رخ داده «تعلیق عضویت» وی از شورای مرکزی کانون کارگردانان بوده است.

 بعد از انتشار فیلم اعتراضی سعید سهیلی نسبت به قاچاق فیلم «گشت2» در برنامه «آپاراتچی» و گفته های این فیلمساز علیه جریان نامناسب سینمای ایران اولین تبعات رخ داده «تعلیق عضویت» وی از شورای مرکزی کانون کارگردانان بوده است.سعید سهیلی چندی پیش در حرکتی واکنشی نسبت به قاچاق فیلمش در برابر دوربین خبری، کارت های «خانه سینما» و «کانون کارگردانان» خود را پاره کرد و دور ریخت!

منبع: آینه نیوز

اضافه کردن دیدگاه جدید