شماره مطلب : 19592
زمان انتشار : 96/3/10 - 11:28 2017/5/31
آوینی فیلم -  علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سوم سیما در تازه ترین اخبار حاصله درباره برنامه «هفت» عنوان کرد که سری جدید برنامه تلویزیونی «هفت» بعد از ماه رمضان با 3 مجری به صورت چرخشی! و عدم حضور مسعود فراستی همراه است.

پایان کار فراستی در برنامه «هفت»

آوینی فیلم - علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سوم سیما در تازه ترین اخبار حاصله درباره برنامه «هفت» عنوان کرد که سری جدید برنامه تلویزیونی «هفت» بعد از ماه رمضان با 3 مجری به صورت چرخشی! و عدم حضور مسعود فراستی همراه است.

علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سوم سیما در تازه ترین اخبار حاصله درباره برنامه «هفت» عنوان کرد که سری جدید برنامه تلویزیونی «هفت» بعد از ماه رمضان با 3 مجری به صورت چرخشی! و عدم حضور مسعود فراستی همراه است.پورمحمدی گزینه جایگزین مسعود فراستی را در مقام منتقد، «حسن حسینی» عنوان کرد که پیشتر فعالیت های رسانه ای در برخی نشریات داشته و در حوزه هنری مسئولیت اجرایی داشت. این کارشناس فرهنگی سابقه اجرای برنامه «سینما4» را در دوره ای به عهده داشت و به عنوان منتقد سینما در بسیاری از برنامه های سینمایی حضور یافته بود.

منبع: آینه نیوز

اضافه کردن دیدگاه جدید