شماره مطلب : 19817
زمان انتشار : 96/3/24 - 11:33 2017/6/14
آوینی فیلم - مرتضی میرباقری معاون سیما در حکمی «عبدالکریم خیامی» را به سمت ریاست مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب کرد.

انتصاب جدید در تلویزیون/ «خیامی» رئیس مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما شد

آوینی فیلم - مرتضی میرباقری معاون سیما در حکمی «عبدالکریم خیامی» را به سمت ریاست مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب کرد.

مرتضی میرباقری معاون سیما در حکمی «عبدالکریم خیامی» را به سمت ریاست مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب کرد.

بنا بر این گزارش، در حکم معاون سیما خطاب به خیامی آمده است:

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در رسانه ملی، به موجب این حکم به سمت «رئیس مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما» منصوب می‌شوید.

با توجه به ساختار جدید آن مرکز که بیانگر ارتقاء جایگاه و نقش ممتاز آن در معوانت سیماست، مأموریت آن مجموعه عبارت از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و برنامه‌ای تلویزیونی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی محتوایی، نظارت، ارزشیابی برنامه‌ها، شبکه‌ها و مراکز تولیدی با هدف مدیریت و مهندسی پیام در معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

اهم وظایف جنابعالی به این شرح است:

۱. اجرای پژوهش های بنیادی، کاربردی و برنامهای تلویزیونی؛ نیازسنجی پژوهشی از شبکه‌ها، سفارش پژوهش و مطالعات مورد نیاز سیما به مراکز پژوهشی درون و برون سازمانی

۲. انجام پژوهش و خدمات پژوهشی فیلمنامه‌ای با هدف ارتقای کیفی فیلمنامه‌ها، آسیب‌شناسی و ارزیابی علمی فیلمنامه‌های جاری، سفارش تولید فیلمنامه و کشف استعدادهای نوین نویسندگی با همراهی مراکز سیما فیلم و صبا و گروه‌های فیلم و سریال شبکه‌ها

۳. طراحی و تدوین «منظومه گفتمانی مدیریت پیام» سیما

۴. تدوین سیاست‌های محتوایی برنامه‌های سیما در تمامی ساختارهای تلویزیونی و عرصه ها و مناسبت‌های ملی و مذهبی و برنامه‌ریزی‌های کوتاه، میان و بلندمدت در این زمینه

۵. احیای فرایند بررسی و تصویب پیشینی طرح برنامه‌های تلویزیونی و صدور مجوز تولید

۶. ارزیابی مستمر و منظم برنامه‌های سیما، ارزشیابی عملکرد شبکه‌ها و بازتولید گزارش‌های مراجع نظارتی درون و برون سازمانی و ارائه نتایج به همراه راهکارهای لازم به معاونت و شبکه ها و مراکز مربوطه

۷. احیای دبیرخانه جشنواره و هماهنگی و انسجام بخشی جشنواره‌های متعدد معاونت سیما

۸. تشکیل دبیرخانه شوراهای راهبردی، محتوایی و اندیشه‌ورزی سیما و نظارت بر روند فعالیت‌های آنها

 
۹. مدیریت راهبردی و هماهنگی مستمر و روشمند مدیریت های طرح و برنامه شبکه‌ها و مراکز تولیدی سیما

۱۰. تعامل مستمر با معاونت پژوهش، ہرنامه‌ریزی و نظارت، دانشگاه صدا و سیما، دبیرخانه شورای نظارت بر سازمان و دیگر مراجع پژوهشی و نظارتی به منظور هم افزایی ظرفیت‌ها و همراستایی فعالیتها.
 

منبع: فارس

اضافه کردن دیدگاه جدید