شماره مطلب : 19842
زمان انتشار : 96/3/27 - 10:14 2017/6/17
آوینی فیلم - مدیر پخش و بازاریابی حوزه هنری گفت: آتش سوزی طبقه فوقانی سینما فردوسی صورت گرفته و هیچ ارتباطی به سالن سینما ندارد.

آتش سوزی سینما فردوسی تکذیب شد

آوینی فیلم - مدیر پخش و بازاریابی حوزه هنری گفت: آتش سوزی طبقه فوقانی سینما فردوسی صورت گرفته و هیچ ارتباطی به سالن سینما ندارد.

غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی حوزه هنری در گفت و گو با خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارسدرباره آتش سوزی سینما فردوسی گفت: آتش سوزی سینما فردوسی را تکذیب می کنم این آتش سوزی هیچ ارتباطی به سینما فردوسی نداشته و هیچ خسارتی به سالن سینما و تجهیزات آن وارد نشده است.وی ادامه داد: آتش سوزی در سوله طبقه فوقانی سینما که محل تجمع ضایعات بوده و هیچ ارتباطی به سینما نداشت صورت گرفته است . کارشناسان درحال بررسی هستند که بدانند علت آتش سوزی چیست. سینما فردوسی به دلیل شهادت حضرت امام علی(ع) تعطیل بوده و هیچ خسارتی به این سالن وارد نشده است.بنابراین گزارش، سینما فردوسی جزء سینماهای زیر نظر حوزه هنری است که  پیش تر برخی سایت ها از آتش سوزی در سالن سینما خبر دادند. 

منبع: فارس

اضافه کردن دیدگاه جدید