شماره مطلب : 20352
زمان انتشار : 96/5/9 - 10:49 2017/7/31
آوینی فیلم - معاون رئیس سازمان در امور سیما، با هدف انسجام بخشی به فعالیت‌های مستندسازی در شبکه‌ها مهندس سلیم غفوری را با حفظ سمت به عنوان دبیر شورای مستند سیما منصوب کرد.

معاون سیما دبیر و اعضای شورای مستند سیما را منصوب کرد

آوینی فیلم - معاون رئیس سازمان در امور سیما، با هدف انسجام بخشی به فعالیت‌های مستندسازی در شبکه‌ها مهندس سلیم غفوری را با حفظ سمت به عنوان دبیر شورای مستند سیما منصوب کرد.

همچنین معاون سیما در احکام دیگری اعضای این شورا را معرفی کرد و به آنها ماموریت داد نسبت به امتداد سیاست های ابلاغی سازمان و معاونت سیما در ژانرهای گوناگون مستند شبکه‌ها اهتمام ورزند.معاون سیما، در احکام خود خواستار حفظ و ارتقای جایگاه ساختار تلویزیونی مستند در سیما و پیشنهاد اولویت های محتوایی مستندسازی ذیل سیاست های ابلاغی معاونت شد.میرباقری در این احکام به هماهنگی و توزیع متناسب محتوایی و ژانری مستندهای تلویزیونی در شبکه های سیما و مدیریت جامع جدول پخش برنامه های مستند به ویژه در مناسبت های ملی و مذهبی اشاره کرده و خواستار سیاست گذاری برای جشنواره تلویزیونی مستند شد.هماهنگی و هم افزایی با مراکز و مراجع فعال مستندسازی درون و برون سازمانی، پیشنهاد ایده های نو و خلاقانه به برنامه های مستند و عمق بخشی به آنها از دیگر موضوعاتی است، که معاون سیما برآن تاید کرد.افزایش بهره مندی از ظرفیت رسانه های نوین و فضای مجازی در توسعه کمی و کیفی مستندهای تلویزیونی از اولویت های دیگری است که دکتر میرباقری به آن اشاره کرده و خواستار آن شد تا این شورا در بررسی صلاحیت حرفه ای مستندسازان و کشف استعدادهای نو و استفاده از ظرفیت هنگفت مستندسازان پیشکسوت کوشش نمایند.تحلیل و بررسی گزارش های نظارتی، پژوهشی، نظرسنجی و ارزیابی عملکرد در عرصه تولیدات مستند از نکات دیگری است که در معرفی اعضاء شورا به آن توجه شده است.رضا پورحسین، مهندس مهدی یادگاری، دکتر جواد رمضان‌نژاد، محمدعلی فارسی، مرتضی رزاق کریمی و دکتر عبدالکریم خیامی توسط میرباقری به عنوان اعضای حقیقی شورای مستند سیما منصوب شدند.

منبع: فارس

اضافه کردن دیدگاه جدید