شماره مطلب : 20884
زمان انتشار : 96/6/12 - 11:13 2017/9/3
آوینی فیلم - رضا خوش تراش پسندیده در پی رجعت پیکر شهید مدافع حرم محسن حججی به کشور شعری سروده است.

پیچیده عطر پیرهنت چون مسافری/ تنها برای نقطه پایان سفر بکن

آوینی فیلم - رضا خوش تراش پسندیده در پی رجعت پیکر شهید مدافع حرم محسن حججی به کشور شعری سروده است.

رضا خوش تراش پسندیده از شاعران کشورمان شعری را به شهید والامقام محسن حججی و همه شهدای مدافع حرم تقدیم کرده است.

ای آسمان به سوی بهاران سفر بکن

مانند بی قراری باران سفر بکن

ای آسمان تو پشت سرت را نگاه کن

آهسته از کنار خیابان سفر بکن

پیچیده عطر پیرهنت چون مسافری

تنها برای نقطه ی پایان سفر بکن

جغرافیای مصر که یوسف نداشته

یوسف ترین،به حسرت کنعان سفر بکن

دلسرد می شوی که چرا بی قرارها..

جامانده اند باز پریشان، سفربکن

هر لحظه با مقاومت پایدارها...

در سایه سار فهم درختان سفر بکن

برگرد تازه ها به شما دلسپرده اند

برگردو در حقیقت انسان سفربکن

در ابتداترین غزل ها نوشته ام

ای آسمان به وسعت باران سفر بکن

منبع: فارس

اضافه کردن دیدگاه جدید