شماره مطلب : 21069
زمان انتشار : 96/6/26 - 13:49 2017/9/17
آوینی فیلم - جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع بررسی بنیاد هنری عاشورا و بنیاد برگزار شد.

طرح بنیاد هنری عاشورا در شورایعالی انقلاب فرهنگی بررسی می‌شود

آوینی فیلم - جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع بررسی بنیاد هنری عاشورا و بنیاد برگزار شد.

 محمدحسین ایمانی خوشخو؛ رییس این کمیسیون در این جلسه گفت: ایجاد مرکزی برای ساماندهی فعالیت های هنری با موضوع عاشورا به کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شده است و ضرورت دارد که ساختار و چگونگی آن در شورا بررسی شود.ایمانی خوشخو ادامه داد: جریان عاشورا جلوه‌های مختلفی دارد، بخشی از آن جلوه‌های حضور مردم است که هر سال پررنگ‌تر می‌شود، جلوه‌هایی آیینی بخش دیگری است که همچنان زنده مانده است و بخشی از آن جلوه های هنری عاشوراست که در ارتباط با فعالیت‌های جامعه هنری است و به نظر می رسد همراستای جلوه‌های دیگر رشد و توسعه نداشته است. هنر به عنوان بستر مهمی برای انتقال مفاهیم است و هدف این مرکز یا بنیاد پیشنهادی این است که هنر عاشورا را زنده تر و تقویت کند و به درستی در جوامع بین المللی منتقل نماید.رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: بقای عاشورا به مشخصه تنوع و چندصدایی بودن آن برمی گردد و این مرکز یا بنیاد هم قرار نیست و نباید به سمت همنوایی و یکسانی برود بلکه توجه به جلوه ها و آیین های گوناگون هنری در آن مطرح است.ایمانی خوشخو افزود: در جلسات آتی کمیسیون موضوع ساختار و مشخصه های طرح مکتوب پیشنهادی بنیاد هنری عاشورا بررسی می شود.رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین گفت: پیش نویس سند سینما در کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بررسی شده و با استفاده از نظرات سازمان سینمایی، در کمیسیون هنر و معماری شورا بررسی و نهایی خواهد شد تا پس از آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی فرستاده می شود.

منبع: مهر

اضافه کردن دیدگاه جدید