شماره مطلب : 21100
زمان انتشار : 96/6/28 - 12:12 2017/9/19
آوینی فیلم - «سروش صحت» دو تصویر معروف از حمید داودآبادی نشان داد و از او خواست درباره آنها توضیح دهد.

جای خالی سروش صحت کنار یک نویسنده دفاع مقدس!

آوینی فیلم - «سروش صحت» دو تصویر معروف از حمید داودآبادی نشان داد و از او خواست درباره آنها توضیح دهد.

صبح دوشنبه 20 شهریور 96 هنگام ضبط برنامه «کتاب باز»، مجری برنامه «سروش صحت»دو تصویر معروف از حمید داودآبادی نشان داد و از او خواست درباره آنها توضیح دهد.در تصویر اول داودآبادی در جمع چهار نفر از دوستانش نشسته بود و در تصویر بعدی همه آنها شهید شده اند و داودآبادی همان جا با دستهای خالی نشسته و عکس گرفته است.داودآبادی گفت: حدود 85 عکس دونفره دارم که همه آنها شهید شده اند و فقط من که کنارشان ایستاده ام، زنده ام.سروش صحت با خنده ای تلخ گفت: من می ترسم با شما عکس بگیرم چون هر کی با شما عکس گرفته شهید شده.داودآبادی در جواب گفت: "آخرین افرادی که با آنها عکس گرفتم و شهید شدند، سردار شهید حاج حسین همدانی و دیپلمات شهید غضنفر رکن آبادی بوده اند.در آخر داودآبادی، به شوخی دست به کار جالبی زد که صحت متعجب ماند.او خطاب سروش صحت گفت: "چون خودت زمان جنگ جبهه بودی و با این چیزها آشنا هستی، بفرما."

و عکسی دونفره با صحت گرفت و سپس عکسی تک نفره با جای خالی سروش گرفت و گفت:"این هم عکسی برای بعد از شهادت تو."

منبع: تسنیم

اضافه کردن دیدگاه جدید