شماره مطلب : 21368
زمان انتشار : 96/7/25 - 12:34 2017/10/17
آوینی فیلم: تیزر فراخوان دومین دوره جشنواره بین المللی «چهل چراغ» با موضوع امام حسین(ع) منتشر شد.

انتشار تیزر فراخوان دومین دوره جشنواره بین المللی «چهل چراغ»

آوینی فیلم: تیزر فراخوان دومین دوره جشنواره بین المللی «چهل چراغ» با موضوع امام حسین(ع) منتشر شد.

تیزر فراخوان دومین دوره جشنواره بین المللی «چهل چراغ» با موضوع امام حسین(ع) منتشر شد.
مهلت ارسال آثار 30 آذرماه  1396 می باشد.

 

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید