شماره مطلب : 21535
زمان انتشار : 96/8/20 - 10:12 2017/11/11
در سفر دومین کاروان زیارتی هنرمندان «چهل چراغ» در مسیر کربلا که با همراهی و استقبال قابل توجه هنرمندان فرهیخته و دین مدار کشورمان همراه بود، اتفاقاتی قابل توجه رخ داد. از پست هایی که هنرمندان در فضای مجازی از خود به جای گذاشتند و همراه با تصاویری از سفر معنوی و دلنوشته ای عاشقانه از حسینی شدن داشت تا هنرمندی افرادی چون «حسام الدین سراج» که حتی در مسیر سفر و در اتوبوس هنرمندان، حال دلنشین خود را در قالب آوازی خش به گوش جانان رساند.

حال دلنشین «سیدحسام الدین سراج» در مسیر کربلا تبدیل به آوازی دلنشین شد

در سفر دومین کاروان زیارتی هنرمندان «چهل چراغ» در مسیر کربلا که با همراهی و استقبال قابل توجه هنرمندان فرهیخته و دین مدار کشورمان همراه بود، اتفاقاتی قابل توجه رخ داد. از پست هایی که هنرمندان در فضای مجازی از خود به جای گذاشتند و همراه با تصاویری از سفر معنوی و دلنوشته ای عاشقانه از حسینی شدن داشت تا هنرمندی افرادی چون «حسام الدین سراج» که حتی در مسیر سفر و در اتوبوس هنرمندان، حال دلنشین خود را در قالب آوازی خش به گوش جانان رساند.

در سفر دومین کاروان زیارتی هنرمندان «چهل چراغ» در مسیر کربلا که با همراهی و استقبال قابل توجه هنرمندان فرهیخته و دین مدار کشورمان همراه بود، اتفاقاتی قابل توجه رخ داد. از پست هایی که هنرمندان در فضای مجازی از خود به جای گذاشتند و همراه با تصاویری از سفر معنوی و دلنوشته ای عاشقانه از حسینی شدن داشت تا هنرمندی افرادی چون «حسام الدین سراج» که حتی در مسیر سفر و در اتوبوس هنرمندان، حال دلنشین خود را در قالب آوازی خوش به گوش جانان رساند.

اضافه کردن دیدگاه جدید