شماره مطلب : 21603
زمان انتشار : 96/8/24 - 14:24 2017/11/15
آوینی فیلم - حامد اویسی طهرانی مدیر روابط عمومی خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر شد.

مدیر روابط عمومی خانه نمایش منصوب شد

آوینی فیلم - حامد اویسی طهرانی مدیر روابط عمومی خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر شد.

به نقل از دفتر مدیریت خانه نمایش اداره تئاتر، طی ابلاغی از سوی علی اصغر راسخ راد مدیر اداره تئاتر و خانه نمایش، حامد اویسی طهرانی به عنوان مدیر روابط عمومی خانه نمایش اداره تئاتر منصوب شد. متن ابلاغیه به این شرح است: «آقای حامد اویسی طهرانی بنا به تخصص، تجربه و تعهد شما به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر روابط عمومی اداره تئاتر و خانه نمایش منصوب می شوید. امید است در راستای وظایف محوله کوشا و ساعی باشید.»

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید