شماره مطلب : 21679
زمان انتشار : 96/9/8 - 08:08 2017/11/29
آوینی فیلم: در سال‌های اخیر شاهد کاهش تولید در حوزه دفاع  مقدس با توجه به سیاست‌های سازمان سینمایی و عدم حمایت بودیم حال اگر این انجمن به گروه تبدیل شود ممکن است بر اهداف عالی سینمای انقلابی در این حوزه تاثیر منفی بگذارد در حالی که بیش از پیش باید از نام و برند انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس  استفاده شود.

شایعاتی درباره انحلال یک نهاد انقلابی

آوینی فیلم: در سال‌های اخیر شاهد کاهش تولید در حوزه دفاع مقدس با توجه به سیاست‌های سازمان سینمایی و عدم حمایت بودیم حال اگر این انجمن به گروه تبدیل شود ممکن است بر اهداف عالی سینمای انقلابی در این حوزه تاثیر منفی بگذارد در حالی که بیش از پیش باید از نام و برند انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس استفاده شود.

آوینی فیلم: در سال‌های اخیر شاهد کاهش تولید در حوزه دفاع  مقدس با توجه به سیاست‌های سازمان سینمایی و عدم حمایت بودیم حال اگر این انجمن به گروه تبدیل شود ممکن است بر اهداف عالی سینمای انقلابی در این حوزه تاثیر منفی بگذارد در حالی که بیش از پیش باید از نام و برند انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس  استفاده شود.

همه تولیدات سینمای انقلاب و دفاع مقدس اعم از سریال و فیلم سینمایی  به دلیل نیازمندی به جلوه‌های ویژه و صحنه‌های انفجار و استفاده از وسایل جنگی، در هر محلی قابل تصویربرداری نیست و باید در مجموعه شهرک دفاع مقدس که  زیرمجموعه‌های انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس به شمار می آید، صورت گیرد اما نکته حایز اهمیت این که اگر انجمن به گروه تبدیل شود چه متولی خواهدداشت؟

نکته قابل تامل دیگر برگزاری جشنواره‌ فیلم مقاومت است که توسط انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس مدیریت و راهبری می شد اما با انحلال این مجموعه کدام بخش متولی این رویداد مهم خواهد شد. رویدادی که با مدیریت خوب محمد خزاعی توانست در دوره‌های اخیر به خوبی عمل کند و برخی از فیلم‌ها اولین رونمایی خود را در این جشنواره تجربه کردند. این دو مورد که در بالا ذکر شد نکات روشن و قابل تاملی است که با کوچک سازی انجمن دچار آسیب خواهد شد

به نظر می رسد حذف و انحلال انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس در مقطعی که  سردار سلیمانی و رزمندگان جبهه مقاومت توانستند  با رشادت‌های فراوان پایه‌های حکومت داعش را متزلزل کنند کمی با عجله و بدون برنامه است. امروز نیاز کشور  بیش از پیش به تولید آثار در حوزه  مقاومت است که  با انحلال  این انجمن به نظر می‌رسد متولی برای این جریان مهم سینمایی وجود ندارد و امید فیلمسازان در این حوزه به یاس و ناامیدی بدل می شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید