شماره مطلب : 21738
زمان انتشار : 96/10/16 - 11:31 2018/1/6
آوینی فیلم: کتایون ریاحی؛ بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون در برنامه «فرمول یک» به انتقاد از وزیر بهداشت و دولت پرداخت.

انتقاد «کتایون ریاحی» از وزیر بهداشت و دولت

آوینی فیلم: کتایون ریاحی؛ بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون در برنامه «فرمول یک» به انتقاد از وزیر بهداشت و دولت پرداخت.

آوینی فیلم: کتایون ریاحی؛ بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون در برنامه «فرمول یک» به انتقاد از وزیر بهداشت و دولت پرداخت و گفت: «من از آقای وزیر بهداشت وقت خواستم وقت ندادند، گفتند با کسی دیگر باید دیدار کنی. از رییس جمهور وقت خواستم به من ندادند. واقعا برای من سوال است وقتی من کتایون ریاحی را هیچکس تحویل نمی گیرد با مردم بی نام و نشان چه رفتاری صورت می گیرد!»

وی افزود: «من یک آفرین به پدری می گویم که آمد در برنامه شما نشست و صحبت کرد. حق بچه اش را خواست و پیگیرانه رفتار کرد. همه ما باید اینگونه باشیم در این صورت کسانی که باید به ما پاسخگو باشند، قطعا پاسخگو می شوند. من یک سال است منتظر مجوز بهزیستی هستم.»

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید