شماره مطلب : 21741
زمان انتشار : 96/10/16 - 16:43 2018/1/6
آوینی فیلم: رضا امیرخانی که برای نوشتن کتاب «نفحات نفت» برگزیده بخش ویژه جایزه جلال شده بود از پذیرش این جایزه خودداری کرد.

عدم پذیرش جایزه دولتی از سوی نویسنده انقلابی

آوینی فیلم: رضا امیرخانی که برای نوشتن کتاب «نفحات نفت» برگزیده بخش ویژه جایزه جلال شده بود از پذیرش این جایزه خودداری کرد.

آوینی فیلم: رضا امیرخانی که برای نوشتن کتاب «نفحات نفت» برگزیده بخش ویژه جایزه جلال شده بود از پذیرش این جایزه خودداری کرد.

رضا امیرخانی که به خاطر کتاب «نفحات نفت» برگزیده بخش ویژه جایزه جلال شده بود از پذیرش این جایزه سرباز زد. 

وی در این باره گفت: قرار نبود من با لباس پیاده روی بیایم و جایزه بگیرم این جشنواره ادبی است  اما من به موضوعی علم حضوری دارم و آن اینکه مجوز با جایزه و هم خانواده نیست من تا اخر عمرم همیشه به دنبال مجوز خواهم دوید بر این مبنا بخش معنوی جایزه را می‌پذیرم اما از پذیرش بخش مادی معذورم من هیچگاه از ارشاد جایزه نخواهم گرفت.

 

 

منبع: فارس

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید