شماره مطلب : 21851
زمان انتشار : 96/12/13 - 15:24 2018/3/4
آوینی فیلم: محمد سلوکى مجرى صداوسیما قرار است در ویژه برنامه‌ای اجرای برنامه سال تحویل شبکه دو را انجام دهد.

محمد سلوکى مجرى برنامه تحویل سال شبکه دو شد

آوینی فیلم: محمد سلوکى مجرى صداوسیما قرار است در ویژه برنامه‌ای اجرای برنامه سال تحویل شبکه دو را انجام دهد.

آوینی فیلم: محمد سلوکى مجرى صداوسیما قرار است در ویژه برنامه‌ای اجرای برنامه سال تحویل شبکه دو را انجام دهد.

عوامل سازنده این برنامه قصد دارند از هنرمندان مطرح و شناخته شده براى حضور در این برنامه استفاده کنند.

منبع: تسنیم

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید