شماره مطلب : 21927
زمان انتشار : 97/1/21 - 16:30 2018/4/10
آوینی فیلم: رئیس رسانه ملی به مدیران ارشد حوزه‌های مختلف دستور داد از امسال جوایز برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی فقط باید از کالاهای ایرانی باشد.
در راستای نگاه مقام معظم رهبری و در سال «حمایت از کالای ایرانی صورت می گیرد

اقدام رئیس رسانه ملی برای حمایت از کالای ایرانی

آوینی فیلم: رئیس رسانه ملی به مدیران ارشد حوزه‌های مختلف دستور داد از امسال جوایز برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی فقط باید از کالاهای ایرانی باشد.

 آوینی فیلم: رئیس رسانه ملی به مدیران ارشد حوزه‌های مختلف دستور داد از امسال جوایز برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی فقط باید از کالاهای ایرانی باشد.
دکتر علی عسکری در راستای حمایت از تولید داخلی خطاب به همه معاونان و مدیران ارشد رسانه ملی تاکید کرد: سازمان صداوسیما باید از همه ظرفیت‌های خود برای تقویت تولید ملی و حمایت از تولید کنندگان داخلی استفاده کند و بعنوان حامی کالای ایرانی پرچم دار فرهنگ سازی در این زمینه باشد.

 

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید