شماره مطلب : 21929
زمان انتشار : 97/1/21 - 17:05 2018/4/10
آوینی فیلم: محمدمهدی طباطبایی گفت: آنچه که شهید آوینی از آن یاد می‌کرد سینمای اشراقی و سینمایی که برخاسته از جان شیفته مستندساز است، مستند ساز باید از جان زلالی برخوردار باشد تا بتواند در این سینما گام بردارد.
مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی پاسخ داد:

چگونه مستندسازان می توانند در مسیر «شهید آوینی» گام بردارند؟

آوینی فیلم: محمدمهدی طباطبایی گفت: آنچه که شهید آوینی از آن یاد می‌کرد سینمای اشراقی و سینمایی که برخاسته از جان شیفته مستندساز است، مستند ساز باید از جان زلالی برخوردار باشد تا بتواند در این سینما گام بردارد.

آوینی فیلم: محمد مهدی طباطبایی مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی درباره روند فعالیت سینمای مستند و این سینما به سینمای حقیقت‌گو و توحیدی که مد نظر سینمای شهید آوینی است چقدر نزدیک شده است گفت: به نظرم سینمای مستند ایران در سالهای اخیر دوره شکوفایی خودش را طی می کند و سینمای مستند به مراتب پیشروتر از سینمای داستانی است. شاهد این مدعا اتفاقی است که در جشنواره سینما حقیقت برای آثار مستند رخ می دهد و شاهد رونق و رشد این سینما هستیم. 

وی درپاسخ به این پرسش که چقدر سینمای مستند به حقیقت نزدیک شده است، گفت:  این که چقدر سینمای مستند به حقیقت نزدیک است را نمی توان به صراحت پاسخ گفت. حقیقت امر پیچیده و متعالی است . همیشه ما به عنوان کسانی که با واقعیت سر و کار داریم کمال‌گرا هستیم و کمال واقعیت جویی، حقیقت یابی است. این حقیقت لزوماً متعلق به سینمای مستند نیست اما سینمای مستند به دلیل نزدیکی که با واقعیت دارد انس و موانست بیشتری نسبت به قالب های دیگری فیلمسازی دارد. من فکر می کنم سمت و سوی سینمای مستند این سالهای ما به حقیقت جویی و حقیقت خواهی نسبت به سالیان دورتر نزدیک تر شده است. آنچه که شهید آوینی از آن یاد می کرد سینمای اشراقی و سینمایی که برخاسته از جان شیفته مستندساز است که در سالیان اخیر به آن نزدیکتر شدیم. 

طباطبایی درپاسخ به این سوال که چقدر در مستند اجتماعی به سمت عدالت خواهی که دیدگاه شهید آوینی بود نزدیک شدیم گفت: به نظرم نسبت به سالهای دور در مستند مستند اجتماعی هم شرایط بهتری داریم.  البته در این سالها مراکز حمایت از تولید مستند بیشتر شده است سالهای دورتر تلویزیون و مرکز گسترش  حامیان اصلی فیلم مستندبودند. اما در سالهای اخیر مراکز متعدد به این جمع اضافه شده است حوزه هنری، سازمان اوج، خانه مستند انقلاب اسلامی و مجموعه های دیگر  در کنار هم کار می کنند و  خانواده مستند سینمای ایران از جمله مدیران و مستندسازان در یک مجموعه همراه هستندو تعاملات خوبی داریم. شرایط مستند ما نسبت به سالهای گذشته شرایط بهتری داشته و امیدوار کننده است. البته طبیعی است کمال گرا باشیم و با نگاه کمال گرایانه برای رسیدن به شرایط مطلوب فاصله ای داریم اما در مسیر حرکت می کنیم. 

طباطبایی درباره جایزه بزرگ شهید آوینی و تاثیر آن بر مستندسازان برای حرکت در مسیر آن شهید بزرگوار گفت: پیش از این جایزه بزرگ شهید آوینی در حد جایزه و دو سالانه بود که ما  به بخش اصلی جشنواره حقیقت آن را تبدیل کردیم در حال حاضر این جایزه ، فقط یک جایزه نیست جشنواره ای‌ست که آثار مرتبط با موضوعات حوزه  مقاومت و سینمای متعهد در این قالب ظرف یک هفته به نمایش در می آید. این جشنواره تاثیرگذار بوده و ایجاد انگیزه کرده است. 

اما موثرتر از هر چیزی جان ، باور و اشتیاق مستندساز به این موضوع است. ما با جوایز ایجاد انگیزه می‌کنیم اما مستندساز باید از جان زلالی برخوردار باشد و به این موضوع اهتمام داشته باشد.  خوشحالم که در فضای مستند کشور و آثار مستندسازان، بسیار قابل اعتنا، جدی و پاکیزه  و محترم است.

منبع: فارس

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید