شماره مطلب : 22028
زمان انتشار : 97/2/19 - 14:57 2018/5/9
آوینی فیلم: کتاب «ژورنالیسم تلویزیونی، معرفت شناسی، فلسفه و روش‌ها» به قلم سید مهدی شریفی عضو هیات علمی گروه مدیریت رسانه دانشگاه تهران منتشر شد.

کتاب «ژورنالیسم تلویزیونی، معرفت شناسی، فلسفه و روش‌ها» منتشر شد

آوینی فیلم: کتاب «ژورنالیسم تلویزیونی، معرفت شناسی، فلسفه و روش‌ها» به قلم سید مهدی شریفی عضو هیات علمی گروه مدیریت رسانه دانشگاه تهران منتشر شد.

آوینی فیلم: کتاب «ژورنالیسم تلویزیونی، معرفت شناسی، فلسفه و روش‌ها» به قلم سید مهدی شریفی عضو هیات علمی گروه مدیریت رسانه دانشگاه تهران منتشر شد.
این کتاب که توسط انتشارات تیسا منتشر شده، در 11 فصل و با بهره گیری از آخرین منابع روز، به نقش مهم ژورنالیسم تلویزیونی در فضای جدید رسانه‌ای پرداخته است.
نویسنده در مقدمه کتابش می‌نویسد: این کتاب را به همه فعالان عرصه رسانه، آنانی که نمی‌گذارند تخم صراحت را ملخ مصلحت بخورد، ناظر مدنی‌اند نه بازیگر سیاسی، نگهبان حق و عدلند نه پاسبان قدرت و می‌کوشند خون پاکبازان را با بیگانه بازان مصالحه نکنند 

همچنین، «فرانسوا نل» استاد دانشگاه لاناکاشایِر انگلستان و دارنده جایزه ژورنالیسم در مقدمه این کتاب تصریح کرده است: این اثر با بهره گیری از تجارب عملی دکتر شریفی و نیز استفاده از مرجع های موضوعی و تحقیقاتی اصیل و دامنه دار، به ژورنالیسم رسانه ای در ایران یاری می رساند و قطعا به مرجعی ضروری برای دست اندرکاران خبر تلویزیون، دانشجویان و دانشگاهیان در ژورنالیسم و مطالعات رسانه مبدل خواهد شد.

منبع: فارس

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید