شماره مطلب : 22048
زمان انتشار : 97/2/24 - 15:32 2018/5/14
آوینی فیلم: هیات رئیسه بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران با افتخار ریاست «علی نصیریان» را در این دوره از جشن اعلام کرد.

«علی نصیریان» رئیس بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران شد

آوینی فیلم: هیات رئیسه بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران با افتخار ریاست «علی نصیریان» را در این دوره از جشن اعلام کرد.

آوینی فیلم: هیات رئیسه بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران با افتخار ریاست «علی نصیریان» را در این دوره از جشن اعلام کرد.

منبع: روابط عمومی خانه سینما

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید