شماره مطلب : 22122
زمان انتشار : 97/4/6 - 16:05 2018/6/27
آوینی فیلم: واکنش افشین علا به حوادث یمن که منجر به سرودن شعر «حرمت ملک اویس» شده بود، تحسین رهبر انقلاب را در بر داشت.

تحسین رهبر انقلاب از شعر افشین علا با موضوع یمن

آوینی فیلم: واکنش افشین علا به حوادث یمن که منجر به سرودن شعر «حرمت ملک اویس» شده بود، تحسین رهبر انقلاب را در بر داشت.

آوینی فیلم: واکنش افشین علا به حوادث یمن که منجر به سرودن شعر «حرمت ملک اویس» شده بود، تحسین رهبر انقلاب را در بر داشت.

پس از انتشار این شعر طی تماس از سوی دفتر مقام معظم رهبری پیام تشکر معظم‌له به شاعر ابلاغ شد.

مضمون پیام رهبر انقلاب خطاب بدین صورت بود: شعر، هم بجا بود، هم زبان استواری داشت و هم مضمون خوبی.

در ادامه سروده این شاعر را می‌خوانید:

خلق در جام جهانی خیره و من در یمن
این طرف باران گل، باروت و آهن در یمن

چشم دنیا محو توپ فوتبال و بچه ها
غرق در خون، هر نفس با توپ دشمن در یمن

از زمین بازی آید بانگ شادی هر زمان
می رود تا عرش، اما بانگ شیون در یمن

گرم شد بازار گل در کارزار روسیه
آن طرف، پرپر چو گل بس کودک و زن در یمن

غرب غارتگر چه داند حرمت ملک اویس
نزد او قدری ندارد پاره ی تن در یمن

می کند بلبل زبانی در غم قوم یهود
مثل جغدی خیره اما مانده الکن در یمن

پخته در سر در خلیج فارس، رویای محال
آب با وهابیان کوبد به هاون در یمن

سوی صنعا لشکر فیل آمد این بار از حجاز
سایه ی سجیل را یا رب بیفکن در یمن

تا به کی در خاک و خون، دلدادگان اهل بیت؟
تا کی از خشم تو باشد خصم، ایمن در یمن

باز هم برخاست فریاد از هواداران که: گل!
در هوای گریه اما مانده ام من در یمن...

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید