شماره مطلب : 22135
زمان انتشار : 97/4/10 - 11:02 2018/7/1
آوینی فیلم: میلاد عرفان‌پور از شاعران جوان و انقلابی کشورمان ضمن اشاره به برگزاری جام جهانی در روسیه و توجه جهانیان به آن و جنایت بر علیه زنان و کودکان در یمن شعری را سروده است.
در روزهای برگزاری جام جهانی فوتبال؛

شاعر انقلابی درباره جنایت قدرت های استکباری سرود

آوینی فیلم: میلاد عرفان‌پور از شاعران جوان و انقلابی کشورمان ضمن اشاره به برگزاری جام جهانی در روسیه و توجه جهانیان به آن و جنایت بر علیه زنان و کودکان در یمن شعری را سروده است.

آوینی فیلم: میلاد عرفان‌پور از شاعران جوان و انقلابی کشورمان ضمن اشاره به برگزاری جام جهانی در روسیه و توجه جهانیان به آن و جنایت بر علیه زنان و کودکان در یمن شعری را سروده است.

بنا بر این گزارش، این شاعر دغدغه مند نوشت:

شاد باش اما...
در زمین خاکی دوران
بی کتانی، پای طفلی در یمن
آنسوتر از چشمان من
دور از بدن مانده ست
خوش نداری بیشتر از او بدانی، نه؟
کاشکی جام جهانی باشد و جنگ جهانی نه!


 

کلید واژه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید